... آموزش انواع ریسه طریقه ساخت انواع سیستم سرب بستر شناسی و عمق یابی طعمه پاشی در شرایط مختلف مکان های ماهیگیری قلق های مکان های مختلف تکنیک های صید آمور طعمه ها متد فیدر لوازم مورد نیاز

به سایت جدید کارپسی خوش آمدید قسمت های مختلف در حال طراحی هستند با این وجود فروشگاه فعال است و میتوانید خرید خود را انجام دهید

مکان ها و قلق ها

طعم ها