کارپسی تکل

سرب ها (11)

قلاب (9)

اتصالات پلاستیکی ریسه (17)

اتصالات فلزی ریسه (15)

طعمه های مصنوعی (10)

ابزار و لوازم جانبی (14)

پی وی ای (4)

مهره و استاپها (13)

نخ و لیدر (2)

سرب خمیری (1)